Filterpack 100 stuks

Deze filters hebben een éénmalig gebruik en zijn geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening EU/2017/745, noch een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening EU/2016/425.

 

De bedoeling van de filter is evenwel een zo groot mogelijke beschermingsniveau te bieden zonder aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten.

 

Deze filter kan ingevoerd worden in de www.sharethepassion.be mondmaskers.

 

Ces filtres sont à usage unique et ne sont pas un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE / 2016/425.

 

Le but du filtre est cependant de fournir le niveau de protection le plus élevé possible sans sacrifier la convivialité.

 

Ce filtre peut être inséré dans les masques buccaux www.sharethepassion.be

Filterpack 100 stuks

25,00 €Price

    ©2018 by LDM.